Информация за инвеститори

“СИЛА ХОЛДИНГ” АД 

 

Регистрационен документ

УСТАВ на “СИЛА ХОЛДИНГ” АД гр. София

Годишни финансови отчети

Съобщение за успешно приключване на подписката за увеличение на капитала. 

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличение на капитала.

Проспект на "Сила Холдинг" АД. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Медия, посредством която Дружеството осъществява задълженията си по чл. 43а, ал. 2 от Наредба 2 – www.infostock.bg 

 
Created by Brand New Ideas.