Общо събрание на акционерите

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2020г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2020г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2019г.  

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2018г. 

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2017г. 

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2017г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2016 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2016 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2015 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2014 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2013 г. 

Извънредно Общо събрание на акционерите - 3.09.2012 г. - Отменено 

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2012 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 9.05.2012 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2011 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2010 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2010 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2009 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2008 г.

 
Created by Brand New Ideas.