Общо събрание на акционерите

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2022г. (Протокол, Списък)

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2022г. (Покана, Материали, Протокол)

Редовно годишно Общо събрание на акционерите (Протокол от ОСА и Списък на присъствалите)- 27.06.2022г

Редовно годишно Общо събрание на акционерите 27.06.2022г

Извънредно Общо събрание на акционерите - 03.08.2021 г.  

Извънредно Общо събрание на акционерите - 19.07.2021 г. 

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2021г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2020г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2020г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2019г.  

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2018г. 

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2017г. 

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2017г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2016 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2016 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2015 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2014 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2013 г. 

Извънредно Общо събрание на акционерите - 3.09.2012 г. - Отменено 

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2012 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 9.05.2012 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2011 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2010 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2010 г.

Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2009 г.

Извънредно Общо събрание на акционерите - 2008 г.

 
Created by Brand New Ideas.