Извънредно Общо събрание на акционерите - 03.08.2021 г; PDF Print E-mail

Протокол от ОСА -03.08.2021 г;

Списък на присъствалите акционери -  03.08.2021 г;

 
Created by Brand New Ideas.