Извънредно Общо събрание на акционерите - 2012 г. Print

 

Покана за извънредно Общо събрание на акционерите - 09.05.2012 г. ;
Материали към дневен ред на извънредно ОСА на "Сила Холдинг" АД;
Протокол от Общо събрание на акционерите
Списък на присъствалите акционери