Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 2019г. Print

Протокол от редовно Общо събрание на "СИЛА Холдинг" АД - 15.07.2019 г.;

Списък на присъствалите акционери на "СИЛА Холдинг" АД - 15.07.2019 г.;  

Протокол от редовно Общо събрание на "СИЛА Холдинг" АД - 28.06.2019 г.;

Списък на присъствалите акционери на "СИЛА Холдинг" АД - 28.06.2019 г.; 

Покана за свикване на редовно Общо събрание на "СИЛА Холдинг" АД;

Материали за редовно Общо събрание на акционерите на "СИЛА Холдинг" АД - 28.06.2019г.;

Протокол от заседание на Съвета на директорите;